Uslovi korišćenja

Opšti uslovi

 

Ticketshop.rs je internet prodavnica za prodaju ulaznica za događaje i u vlasništvu je kompanije Event Service d.o.o.
Event Service d.o.o. je vlasnik i programa za rezervacije koji služi za potrebe prodaje karata i organizaciju događaja od strane trećih osoba, Organizatora događaja.
Ticketshop.rs je trgovačka marka pod kojom kompanija Event Service d.o.o. obavlja navedenu delatnost i takođe je u vlasništvu kompanije Event Service d.o.o.
Rezervaciju i prodaju ulaznica za događaje u dogovoru sa Organizatorom, koji zastupa i izvođača ili predmet događaja, vrši Ticketshop.rs na takav način da u ime Organizatora, u obliku komercijalne usluge, vrši direktnu rezervaciju i prodaju ulaznica za događaj unutar svog programa rezervacije i prodaje i/ili omogućava Organizatoru da koristi Ticketshop.rs program rezervacije u svrhu prodaje ulaznica, uz naknadu.

Ulaz na događaje omogućava Ticketshop.rs u dogovoru sa Organizatorom, uz prethodni pristanak, dozvolu ili ugovor sa vlasnikom ili korisnikom mesta događaja na takav način da vrši kontrolu ulaza u mesto događaja na dan događaja samostalno, koristeći sopstvene ili postojeće, manuelene ili automatske načine kotntrole ulaza, ili ulaz na događaje omogućavaju Organizator, vlasnik ili korisnik mesta događaja, odnosno treće pravno lice ovlašćeno za to od strane Organizatora i/ili Ticketshop.rs-a, koristeći za kontrolu ulaza ulaznicu kupljenu unutar programa Ticketshop.rs.
Ulaznica je predmet, informacija ili digitalno dobro, koja omogućava ulaz na događaj za koje je kupljena u kanalima prodaje u ponudi Ticketshop.rs. Ticketshop.rs garantuje sigurnost programa i ispravnost ulaznica kupljenih isključivo kroz zvanične kanale prodaje oglašene na našim internet stranicama. Sve vrste ulaznica koje Ticketshop.rs nudi se koriste na takav način da prva osoba koja iskoristi ulaznicu ima mogućnost ulaza, osim ako se ne radi o personalizovanim ulaznicama koje su povezane sa ličnim imenom i prezimenom kupca, kada kupac u svakom trenutku može potvrditi svoj identitet uvidom u bilo koju ličnu ispravu. Svaka ulaznica nezavisno od načina isporuke je potpuno ravnopravna i ima jednak pravni učinak.

Način korišćenja pojedine vrste ulaznica može se razlikovati i zavisi od tehničkih mogućnosti i samog Organizatora događaja. Svaka ulaznica prodata na mestima prodaje koja nisu u vlasništvu Ticketshop.rs postaje važeća tek nakon što je od strane Tickeshop.rs primljena celokupna uplata iznosa koštanja ulaznica.
Kanali prodaje u programu Ticketshop.rs su Internet prodavnica na adresi http://ticketshop.rs , partnerska prodajna mreža Ticketshop.rs oglašena na stranici http://ticketshop.rs i blagajne na mestu događaja. Zavisno od potreba Organizatora, ulaznice se mogu prodavati i van naznačenih kanala prodaje ali o tome mora postojati obaveštenje na službenim stranicama događaja u okviru Ticketshop.rs internet stranica.
Ticketshop.rs je samo posrednik pri prodaji ulaznica i ne odgovara za povrat novca u slučaju otkazivanja događaja, promene mesta i/ili datuma održavanja događaja. Međutim, Ticketshop.rs će učiniti sve što je propisao zakon kako bi u slučaju nepredviđenih okolnosti do povrata novca od strane Organizatora došlo. Ticketshop.rs ne odgovara za bilo kakve izmene u programu događaja od strane Organizatora. Organizator zadržava pravo naknadne izmene cene ulaznice.
Ticketshop.rs ne prihvata odgovornost za ulaznice izgubljene u pošti, stoga ne prihvata odgovornost ni za pravilnu dostavu od strane trećih osoba kao što su pošte ili druge kurirske službe.
Ticketshop.rs ne preuzima odgovornost za troškove nastale zbog nedostavljanja ulaznica. 

Korišćenje ulaznice

Kupovinom ulaznice posetilac događaja prihvata uslove korišćenja ulaznice kao i pravila ponašanja na mestu održavanja događaja koje određuje Organizator ili mesto događaja. Kupovinom ulaznice kupac, odnosno posetilac, bezuslovno prihvata i sledeće: Povraćaj ili zamena ulaznice nakon kupovine nije moguć; Napuštanjem mesta događaja ulaznica prestaje da važi osim ukoliko Organizator nije odredio drugačije; Zbog nepoštovanja pravila ponašanja i zloupotrebe ulaznice posetilac može biti udaljen sa mesta događaja bez prava na bilo kakvu naknadu; Kupac ne sme presavijati, gužvati, kompjuterski menjati ili na bilo koji drugi način menjati ulaznice odštampane na papiru ili dostavljene elektronskim putem na takav način da se ošteti ili izmeni linearni ili 2D kod za automatsku proveru ispravnosti ulaznice koji se nalazi na ulaznici; Ticketshop.rs nije odgovoran za probleme nastale usled oštećenja i izmene linearnog i 2D koda i/ili drugih mehaničkih oštećenja ulaznice nakon kupovine;

Kupac je do trenutka ulaza na događaj dužan da čuva ulaznice na sigurnom mestu i posebno ih čuva od neovlašćenog kopiranja; Ticketshop.rs nije odgovoran za štetu nastalu gubitkom, krađom, falsifikovanjem i neovlašćenim kopiranjem ulaznice – svaka istovetna kopija ulaznice, bilo da je odštampana na papiru ili dostavljena elektronskim putem je ispravna, tako da će ulaz na događaj biti omogućen isključivo prvoj osobi koja ulaznicu iskoristi, a naknadne reklamacije nisu moguće.

Povraćaj ulaznice i novčana nadoknada

U slučaju redovnog održavanja događaja, jednom kupljenu ulaznicu nije moguće vratiti. Sve narudžbine i kupovine ulaznica putem interneta su obavezujuće i stoga ne mogu biti otkazane ili naknadno promenjene. U slučaju otkazivanja ili promene datuma održavanja događaja, ulaznicu je, uz pristanak Organizatora, moguće vratiti uz nadoknadu uplaćenog iznosa umanjenog za troškove kupovine i troškove Ticketshop.rs programa. U tom slučaju će uslovi povraćaja ulaznice i detaljna uputstva biti objavljeni na stranicama događaja Ticketshop.rs internet prodavnice. U slučaju otkazivanja ili promene datuma održavanja događaja, ulaznicu možete vratiti isključivo na prodajnom mestu gde su ulaznice kupljene i to najviše dva meseca od predviđenog datuma održavanja, osim u slučaju ako je Ticketshop.rs ispunio sve svoje finansijske obaveze prema Organizatoru događaja, pa će se u tom slučaju povrat vršiti direktno od strane Organizatora događaja, a Ticketshop.rs će pravovremeno tu informaciju objaviti na internet stranicama Ticketshop.rs i o tome obavestiti prodajno mesto. Opšti rok povrata novca u slučaju otkazivanja ili promene datuma događaja je dva meseca od planiranog datuma događaja i to na mestu na kom je kupljena, osim ako drugačije nije navedeno na stranici događaja na internet stranicama Ticketshop.rs. U slučaju otkazivanja, promene datuma ili mesta održavanja događaja ili bilo kakvih drugih promena vezanih za održavanje događaja od strane Organizatora, dodatni troškovi kupca ulaznice (javni prevoz, hotel i sl.) neće biti nadoknađeni. U slučaju da dođe do promene cene ulaznice od strane Organizatora, kao iznos povraćaja uzima se cena ispisana na ulaznici u trenutku kupovine.

U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, ticketshop.rs je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice

Reklamacije i korisnička podrška

Sve reklamacije, pritužbe na uslugu i pitanja od strane kupaca potrebno je uputiti na email adresu support@ticketshop.rs ili putem posebnog internet obrasca na internet stranici http://ticketshop.rs . Reklamacije je moguće predati i putem telefona pozivanjem korisničke službe ili pisanim putem na adresu Event Service d.o.o, Pariske komune 20, 11070 Beograd.
Ostali uslovi korišćenja ulaznice
Posetilac događaja pristaje da kao deo publike bude sniman zvučno i vizuelno bez ograničenja. Na događaj je zabranjeno unošenje opreme za snimanje zvuka i slike, kao i pića, hrane, flaša, limenki, oružja, pirotehničkih srestava I bilo kojih drugih predmeta koji mogu ugroziti bezbednost posetilaca ili su zabranjeni od strane Organizatora događaja. UPOZORENJE: GLASNA MUZIKA MOŽE OŠTETITI VAŠ SLUH!

Načini dostave

Naknada za način dostave naplaćuje se u iznosu do 500,00 RSD po ulaznici u zavisnosti od vrste događaja i načina dostave.

1. Print@home

Print@home ulaznice se dostavljaju kupcu putem e-maila na adresu koja je upisana na profilu korisnika. Ulaznice se isporučuju u Adobe PDF formatu i za njihovo pregledanje je potreban program za pregled PDF datoteka a koga možete naći na ovoj adresi:
http://get.adobe.com/reader/ . Ukoliko Vam print@home ulaznica ne stigne na Vaš e-mail u roku od sat vremena od trenutka kupovine, molimo Vas da ulaznicu preuzmete direktno sa Vašeg korisničkog profila na adresi:
http://www.ticketshop.rs/sr/user/profile/ . Ticketshop.rs ne odgovara za štetu nastalu pogrešnim upisivanjem e-mail adrese u korisničkom profilu ili zbog nemogućnosti isporuke ulaznice uzrokovane tehničkim problemima sa strane davaoca e-mail usluge. Kada jednom primite print@home ulaznicu i uspešno je sačuvate na svoj računar, odštampajte je na ISO A4 standardnom listu papira. Uz ulaznicu ćete dobiti i račun. Molimo Vas da ulaznicu ne sečete pošto ulaznica važi isključivo ako je ISO A4 list papira na kom je ulaznica odštampana neoštećen, nego je umesto sečenja presavijte koristeći oznake na samoj ulaznici. Ulaznicu čuvajte na sigurnom mestu do dana događaja za koje ulaznica važi jer se ulaz na događaj omogućava isključivo prvoj osobi koja kopiju print@home ulaznicu iskoristi. Prilikom dolaska na mesto događaja print@home ulaznicu koristite na isti način kao i tradicionalnu, štampanu ulaznicu ili pratite uputstva Organizatora. Print@home ulaznice se kao opcija dostave mogu zatražiti samo za određene događaje za koja je ta mogućnost istaknuta na stranici za odabir načina dostave, a naknada koja se plaća za ovaj način dostave može da zavisi od mesta održavanja događaja kao i od poslovne odluke Organizatora ili Ticketshop.rs.

2. eTicket

eTicket ulaznice su ulaznice u elektronskom obliku koje se isporučuju na korisnikov mobilni uređaj u obliku aplikacije, SMS poruke sa tekstualnim kodom, MMS poruke sa 2D kodom ili na korisnikov e-mail u obliku 2D koda koji je zakačen sa e-mail porukom o potvrdi kupovine. eTicket ulaznice kao opcija dostave se mogu zatražiti samo za određene događaje, a naknada koja se plaća za ovaj način dostave može da zavisi od mesta održavanja događaja kao i od poslovne odluke Organizatora ili Ticketshop.rs.

3. Pošta

Poštom se dostavljaju isključivo štampane ulaznice koje važe kao račun, u skladu sa zakonima Republike Srbije. Ukoliko ulaznicu kupujete kao pravno lice i potreban Vam je dodatni račun, molimo da nam se obratite na e-mail adresu: racuni@ticketshop.rs i zatražite dodatni račun. Štampana ulaznica je zaštićena vidljivim i nevidljivim načinima zaštite i svaki pokušaj falsifikovanja je krivično delo u skladu sa zakonima RS i najstrože se kažnjava. Štampana ulaznica omogućava ulaz osobi koja je iskoristi na ulazu za događaj, a naknadne reklamacije i prijave krađe nisu moguće. U slučaju povraćaja ulaznice, kupac snosi sve poštanske troškove i procedura povraćaja novca može početi tek kada je ulaznica koja se vraća primljena od strane Ticketshop.rs. 

4. Preuzimanje

Preuzimanje se vrši isključivo uz prikaz pripadajućeg vaučera kog nakon kupovine šaljemo na e-mail adresu korisnika koja je upisana u korisničkom profilu. Vaučeri se isporučuju u Adobe PDF formatu i za njihovo pregledanje je potreban program za pregledanje PDF datoteka kog možete naći na ovoj adresi: http://get.adobe.com/reader/ . Ukoliko Vam vaučer ne stigne na Vaš e-mail u roku od sat vremena od trenutka kupovine, molimo Vas da vaučer preuzmete direkno sa Vašeg korisničkog profila na adresi:

http://www.ticketshop.rs/sr/user/profile/ .
Ticketshop.rs ne odgovara za štetu nastalu pogrešnim upisivanjem e-mail adrese u korisničkom profilu ili zbog nemogućnosti isporuke ulaznice uzrokovane tehničkim problemima od strane davaoca e-mail usluge. Jednom kada ste vaučer uspešno sačuvali na svoj računar, odštampajte ga na ISO A4 standardnom listu papira. Uz vaučer ćete dobiti i račun. Molimo Vas da vaučer ne sečete pošto važi isključivo ako je ISO A4 list papira, na kom je vaučer odštampan, neoštećen. Vaučer čuvajte na sigurnom mestu do trenutka zamene za ulaznicu. Vaučeri se kao opcija dostave mogu zatražiti samo za određene događaje za koje je ta mogućnost istaknuta na stranici za odabir načina dostave.

  • Preuzimanje na prodajnom mestu

Za događaje za koja je ova opcija dostupna, ulaznice se preuzimaju unutar prodajne mreže Ticketshop.rs. Za uslugu izrade štampane ulaznice na prodajnom mestu naplaćuje se naknada u iznosu koji će biti vidljiv na stranici za odabir načina dostave prilikom kupovine na ticketshop.rs internet prodavnici. 

  • Preuzimanje na blagajni

Za događaje za koje je ova opcija dostupna, ulaznice se preuzimaju na dan događaja na blagajnama koje se nalaze na samom mestu događaja. Za uslugu izrade štampane ulaznice na blagajni naplaćuje se naknada u iznosu koji će biti vidljiv na stranici za odabir načina dostave prilikom kupovine na ticketshop.rs internet prodavnici. Postoji mogućnost da se preuzimanje ulaznica na blagajnama, zbog odluke Organizatora, preusmeri na drugo mesto u blizini mesta održavanja događaja o čemu ćete biti obavešteni od strane Organizatora. Molimo Vas da pratite uputstva Organizatora. 

Načini plaćanja

Naknada za način plaćanja se naplaćuje u iznosu do 5% od ukupnog iznosa, zavisno od vrste i tipa događaja.

 1. Gotovinom na prodajnom mestu i blagajni

Gotovinom možete plaćati isključivo na fizičkom prodajnom mestu i na blagajni. Sve naknade vezane za kupovinu na fizičkom prodajnom mestu ispisane su na ulaznici koja je ujedno i račun. Nikad ne plaćajte cenu veću od one naznačene na ulaznici.

 2. Platnom karticom na prodajnom mestu i blagajni

Plaćanje platnom karticom na prodajnom mestu omogućeno je samo za određena prodajna mesta koja imaju mogućnost plaćanja platnim karticama i na blagajnama za događaje čiji Organizator takvu vrstu plaćanja prihvata. O mogućnosti i uslovima plaćanja platnim karticama na prodajnim mestima informaciju ćete dobiti na stranicama tog događaja dostupnog u našem programu, tj na našim internet stranicama.

3. Platnom karticom u webshopu

Za sve događaje u našoj internet prodavnici moguće je kupovati ulaznice platnim karticama. Za plaćanje u našoj internet prodavnici korstimo CorvusPay – napredni sistem za sigurno prihvatanje platnih kartica putem interneta. CorvusPay osigurava potpunu tajnost podataka sa Vaše kartice već od trenutka kada ih upišete u CorvusPay platni obrazac. Platni podaci prosleđuju se šifrirano od Vašeg web pregledača do banke koja je izdala karticu. Naša prodavnica nikada ne dolazi u kontakt sa kompletnim podacima o Vašoj platnoj kartici. Takođe, podaci su nedostupni čak i radnicima CorvusPay sistema. Izolovana jezgra samostalno prenose i upravljaju osetljivim podacima, čuvajući ih pritom potpuno sigurnim. Obrazac za upis platnih podataka osiguran je SSL transportnom šifrom najveće pouzdanosti. Svi skladišteni podaci dodatno su zaštićeni šifriranjem, korišćenjem kriptografskog uređaja sertifikovanog prema FIPS 140-2 Level 3 standardu. CorvusPay zadovoljava sve zahteve vezane za sigurnost on-line plaćanja propisane od strane vodećih brendova platnih kartica, odnosno posluje u saglasnosti sa normom – PCI DSS Level 1 – najvišim sigurnosnim standardom industrije platnih kartica. Pri plaćanju karticama uvrštenim u 3-D Secure program, Vaša banka uz ispravnost same kartice, dodatno potvrđuje i Vaš identitet pomoću tokena ili lozinke. Corvus Info sve prikupljene informacije smatra bankarskom tajnom i tretira ih u skladu sa tim. Informacije se koriste isključivo u svrhe za koje su namenjene. Vaši osetljivi podaci u potpunosti su sigurni, a njihova privatnost garantovana je najmodernijim mehanizmima zaštite. Prikupljaju se samo podaci neophodni za obavljanje posla u skladu sa propisanim zahtevanim procedurama za on-line plaćanje.
Sigurnosne kontrole i operativne procedure primenjene na našu infrastrukturu osiguravaju trenutnu pouzdanost CorvusPay sistema. Uz to, održavanjem stroge kontrole pristupa, redovnim praćenjem sigurnosti i dubinskim proverama za sprečavanje ranjivosti mreže i planskim sprovođenjem odredbi o sigurnosti informacija, trajno održavaju i unapređuju stepen sigurnosti sistema zaštitom podataka sa Vaše kartice.

4. Direktnom uplatom na račun

Za događaje za koja je ovakav način plaćanja omogućen, odaberite ovu opciju na stranici za izbor načina plaćanja. Ulaznice koje ste odabrali biće rezervisane određeno vreme koje je dovoljno da izvršite uplatu i o tome nas obavestite. Kada uplata bude proknjižena od strane Ticketshop.rs, dobićete obaveštenje e-mailom pa će Vam ulaznice biti isporučene izabranim načinom dostave. Ako do trenutka isteka rezervacije niste uplatili sredstva na račun ili Ticketshop.rs do trenutka isteka rezervacije nije primio uplaćena srestva na račun, rezervacija se poništava, a program automatski vraća ulaznice u prodaju. U slučaju primanja uplate nakon što je rezervacija poništena, program kupcu automatski dodeljuje najbolja mesta u istom cenovnom rangu. Ako je dostupno još ulaznica u istom cenovnom rangu, do trenutka u kom ulaznice kreću u dostavu, kupac može zatražiti neke druge ulaznice pozivom službi za korisnike. U slučaju da se do trenutka poništavanja rezervacije sve ulaznice u odabranom cenovnom rangu rasprodaju i/ili nije moguće izvršiti ponovno dodeljivanje mesta, Ticketshop.rs ne odgovara za moguću nastalu štetu. U tom slučaju, uplaćeni novac biće u celosti vraćen uplatiocu, umanjen za moguće bankarske provizije. 

Izjava o konverziji

 Sva plaćanja će se vršiti u srpskoj valuti (dinar, RSD). Za kupce iz inostranstva, prilikom naplate sa Vaše platne kartice, iznos u dinarima prikazan na internet prodavnici će se konvertovati u Vašu lokalnu valutu prema kursnoj listi udruženja provajdera platnih kartica. Kao rezultat ove konverzije, postoji mogućnost male razlike između originalne cene prikazane na našoj internet prodavnici i naplaćenog iznosa.

Zaštita ličnih podataka

Vaši lični podaci su zaštićeni i neće biti dati na uvid trećim licima. Vaši lični podaci čuvaju se samo kako bi se olakšao proces naručivanja.

1. Cookies

Cookies su informacije sačuvane na Vašem računaru, a koje služe boljoj funkcionalnosti Ticketsop.rs portala. U standardnoj postavci, Vaš računar prihvata cookies-e, a ukoliko želite da ih isključite, više Vam neće biti dostupne opcije poput brzog biranja jednim klikom ili personalizovane početne stranice.

Ticketshop.rs ne koristi cookies sa čuvanje ličnih podataka, stoga je Vaša privatnost uvek garantovana.

2. E-mail

Ticketshop.rs koristi Vašu e-mail adresu primarno u postupku naručivanja ulaznica. Otkazivanja, pomeranja i ostala važna obaveštenja o događajima prosledićemo Vam e-mailom, kao i obaveštenja i dodatne ponude Organizatora vezane isključivo za događaje za koje ste kupili ulaznice. U slučaju da takva obaveštenja ne želite primati, molimo Vas da koristite unsubscribe opciju u samom e-mailu. Dalje, e-mailom ćemo Vas obavestiti o važnim poboljšanjima naše internet stranice/webshopa/postupka kupovine ili u slučaju bitnijih promena uslova korišćenja naše internet stranice. U svakom slučaju, Ticketshop.rs ne šalje neželjene reklamne poruke putem e-maila, niti Vašu e-mail adresu deli sa trećim osobama.

3. Ugovor

Naš online servis podrazumeva sporazumno korišćenje i čuvanje Vaših podataka. Sve izmene u našem poslovanju, koje se odnose na privatnost i zaštitu podataka, biće objavljene na našoj internet stranici.